line Repàs escolar

Repàs escolar a Valls

Fa més de 25 anys que ens dediquem al repàs escolar en tots els àmbits. Aquestes classes, tant de modalitat presencial com virtual, es fan en grup reduït o de manera individualitzada, per tal de realitzar un reforç escolar personal i enfocat a les necessitats de cadascun dels nostres alumnes. Els nivells que abracem són primària, secundària, Batixillerat i Universitat, en totes les matèries.

En el nostre centre creiem que un aprenentatge significatiu no es dona sense la confiança en un mateix i sense un desig d’aprendre. Motivar els nostres alumnes per tal que siguin uns bons estudiants i puguin aconseguir les seves metes és el nostre objectiu. Un bon reforç escolar es veu plasmat en els resultats escolars dels estudiants.

Els i les alumnes universitaris/es de Valls tenen en el nostre centre les classes de repàs d’Universitat on els volem companyar en els seus estudis i preparar els professionals per ocupar un lloc en la seva vida laboral

L’objectiu de les classes de repàs de BAT a Valls es preparar els i les alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Les classes de repàs d’ESO a Valls tenen com objectiu que el seu alumnat superi la totalitat de les assignatures que integren el nivell d’Educación Secundària Obligatòria i obtinguin la titulació per poder seguir els seus estudis.

repas universitat a Valls

Repàs Universitat

Àrea de Ciències

 • Anàlisis
 • Àlgebra
 • Física

Àrea d’Informàtica

 • Computadors
 • Iniciació a la programació
 • Programació
Repàs particular batxillerat a Valls

Repàs Batxillerat

Àrea de Ciències

Destaquem:

 • Matemàtiques
 • Física
 • Química
 • Biologia
 • Ciències de la terra

Àrea de Llengües

Destaquem:

 • Filosofia
 • Llatí
 • Història
 • Català
 • Castellà
Repas Eso a Valls

Repàs ESO

Classes de repàs ESO :

 • Matemàtiques
 • Física i Química
 • Tecnologia
 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Llatí
 • Història
 • Ciències Socials
 • Ciències Naturals

Repàs primària a Valls

Repàs Primària

 • Classes de repàs
 • Tècniques d’estudi
 • Pre-exàmens
 • ​Seguiment de l’agenda
 • Entrega dels deures a temps
Repàs Institut online UOC/IOC

UOC/IOC

 • Seguiment de les pac
 • Entrega
classes particular reforç escolar repas escolar

Classes particulars

 • Classes de repàs
 • Resolem els teus dubtes

Reserva la teva plaça

Selectivitat

 • Matèries comunes
 • Matèries específiques
 • Classes de repàs en grup
 • Classes particulars
Examen Nivell D catala

PAP

 • Proves PAP Educació infantil/primària
 • Proves PAP Traducció i interpretació
 • Classes de repàs en grup
 • Classes particulars

Els alumnes s’agruparan segons el seu nivell i en grups reduïts. 
Formacions per tots els nivells, a partir de 6 anys.