classes repas eso batxiler univiersitat

Un bon Repàs d’ESO a Valls

El nostre objectiu és que els nostres estudiants de Valls i de l’Alt camp aconsegueixin l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) amb èxit,

Com a resultat, els nostres professors estan qualificats per explicar i ensenyar totes les assignatures d’ESO.

Es treballen els continguts a partir del temari donat a classe, repassant-los i preparant-los pels exàmens. A més, fem una revisió de la feina ja feta de manera d’assegurar-nos que els conceptes queden ben assolits.

Les classes són dinàmiques i en grup reduït, d’aquesta manera un dels principal avantatges és el treball individual, per exemple.

Cada alumne pot treballar de manera individual i té un professor qualificat de referència a qui demana els dubtes i fa li fa un seguiment de l’aprenentatge.

Amb els nens dels primer curso d’ESO, realitzem en les classes de repàs d’ESO assolent de tots els conceptes de la primària, en canvi en els més gran l’objectiu és preparar-los per la següent etapa de batxiller o móduls.

També a l’estiu és un bon moment per assolir els concepte que han quedat menys reforçats, i sobretot abans de començar el nou curs.

Més informació d’ESO