Actic Mitjà – Online per Videoconferencia

99,00 

Curs intensiu per preparar l’examen del nivell 2 de l’Actic

El curs intensius de l’Actic és presencials s’imparteixen en 2 dia.

Descripción

Curs intensiu, preparar examen actic

Aquest curs intensiu està pensat per donar suport a qualsevol persona que es vulgui preparar examen per obtenir el certificat mig d’ actic

El curs intensiu de l’Actic mig és virtual amb videoconferencia,  s’imparteixen en 2 dia amb una durada de 10 hores

Cal definir els dies de la formació, podeu posar-ho en les observacions de la comanda

Normativa

La normativa de l’ACTIC defineix 8 competències.

Concreció del continguts

Els continguts competencials de l’ACTIC es concreten de la manera següent:

  • Les competències es desglossen en realitzacions competencials.
  • Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells.
  • Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.
  • Els indicadors són els elements de referència de les activitats (preguntes) de què consta la prova.

Modalitat del curs

  • curs Actic Presencial 
  • curs Actic Online per videoconferencia, en horari del curs*

*Veure en l’apartat informació adicional

Relació entre competències i nivells

  • El nivell 1 inclou 6 competències.
  • El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències. No cal tenir acreditat l’1 per presentar-s’hi.
  • El nivell 3 inclou només 5 competències. Té un caràcter modular: per obtenir el certificat el nivell avançat només cal aprovar dues competències, que cal triar entre les cinc següents: C4, C5, C6, C7 i C8.Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3 cal tenir acreditat el nivell 2.

No inclou la prova, en aquest cas us heu d’incriure a la web de oficial d’actic

Veure disponibilitat de places al nostre centre, selecciona la comarca «Alt Camp» i centre Word Lab

Información adicional

Dia

Cal definir el dia del curs. Veure el curs corresponent
La videoconferencia es realitza durant els cursos programats

Horari

Veure el curs corresponent.
La videoconferencia es realitza durant els cursos programats

Més informació

https://actic.gencat.cat/

Cupó DTE

PACKACTIC