Curs d’atenció a la diversitat: ALTES CAPACITATS

90,00 

L’educació equitativa i de qualitat, parteix de la base que cada criatura és diferent i cal donar-li una resposta personalitzada i també de qualitat.

Descripción

L’educació equitativa i de qualitat, parteix de la base que cada criatura és diferent i cal donar-li una resposta personalitzada i també de qualitat.

Aquesta formació vol suprimir barreres per a l’aprenentatge i la participació. Aprenentatge on desenvoluparem el seu potencial, i participació on desenvoluparem la seva part social i emocional.

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l’educació, i l’escola inclusiva.

Continguts:

MÒDUL 1. Introducció

1.1 De què i qui estem parlant

1.2 Educació inclusiva.

1.3 Conceptes.

MÒDUL 2. Detecció de necessitats

2.1 Indicadors.

2.2 Factors de risc.

MÒDUL 3. Intervenció educativa

MÒDUL 4. La gestió de les emocions

4.1. Justificació

4.2. Emocions dins les altes capacitats

4.3. La por

4.4. L’amor

MÒDUL 5. Aplicacions Pràctiques

5.1. Aspectes intrapersonals

5.2. Aspectes interpersonals

5.3. Aspectes cooperatius

5.4. Com treballar les emocions

Objectius:

 

  • Aprendre recursos psicoeducatius per potenciar les capacitats d’aquests alumnes promovent la diversitat dins l’aula.
  • Sensibilitzar sobre la importància de la seva motivació.
  • Oferir tècniques de gestió preventiva i acompanyament emocional.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui.
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies.

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció).
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h.

La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Información adicional

Dates

Del 4 d'octubre de 2021 al 7 de novembre de 2021

Modalitat

Online

Duració

25 hores