Curs d’atenció a la diversitat: TDA/H

105,00 

Sobre el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat hi ha moltes opinions, hi convivim, i molts cops generalitzem i exagerem sense saber que ho fem.

Descripción

Sobre el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat hi ha moltes opinions, hi convivim, i molts cops generalitzem i exagerem sense saber que ho fem.

En aquesta formació començarem analitzant falsos mites per ajudar a reduir estigmes i acabarem creant plans de treball per actuar com a agents educatius.

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l’educació, i l’escola inclusiva.

Continguts:

 

MÒDUL 1. UBIQUEM-NOS. ENTRE MITES FALSOS I RUMORS I ETIQUETES CIENTÍFIQUES

1.1. Justificació

1.2. Mites

1.3. Com actuar

1.4. Conceptes sanitaris

1.5. Etiologia

MÒDUL 2. QUÈ EN SABEM ARA I ABANS

1.1 Història

1.2. DSM-V

1.3. Més enllà de la comunitat científica, el seu dia a dia

MÒDUL 3. BASES NEUROBIOLÒGIQUES

3.1. Funcionament del cervell en una persona amb el trastorn de TDAH

3.2. Medicació

3.3. Detecció i diagnòstic

MÒDUL 4. PROGRAMA DE TREBALL- I

4.1. Tractament comportamental

4.2. Tractament cognitiu

MÒDUL 5. PROGRAMA DE TREBALL- II

5.1. Centre escolar

5.2. Intervenció més específica a l’aula i menjador escolar

5.3. Intervenció al context familiar

5.4. Intervenció individual

5.5. Jocs adequats

 

Objectius:

 

Saber identificar un nen o nena amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA/H) i saber com tractar-lo.
Aprendre a orientar a educadors i educadores i familiars d’un infant amb TDA/H.
Conèixer varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

 

Metodologia:

 

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui.
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies.

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció).
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h.
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Información adicional

Dates

Del 27 de setembre de 2021 a 7 de novembre de 2021

Modalitat

Online

Duració

30 hores